top of page

Psykologpartners

Psykologpartners Digital Psykologi är en av de främsta leverantörerna av digital psykologisk behandling i Sverige och har expertis inom produktion av skräddarsydda digitala behandlingar för vårdgivare, organisationer och företag. Under de senaste åren har intresset för psykologisk behandling med VR ökat och Psykologpartners har medverkat i utvecklandet av VR-interventioner för barn och ungdomspsykiatri, skola, socialtjänst och klinisk behandling. 

VERA BIRTH hittade Psykologpartners och det var love at first sight. Här fanns några som kunde psykologin kring VR-material och som även kunde producera VR-film. Psykologpartners konsulterades redan i planeringsfasen tio månader före förlossningen, och har därefter hängt med under hela resan från förlossning för VR-teknikexpertis fram till färdig film. 

Förlossningsrädsla 

Många gravida upplever någon grad av rädsla och oro inför att föda barn, och för omkring 15-20% är rädslan så pass stark att den upplevs som svår att hantera på egen hand. Andra är så pass rädda för att föda att de inte vågar bli gravida. 

 

Sverige har på många sätt kommit lång i stödet till gravida med förlossningsrädsla. Att vara förlossningsrädd är ett erkänt fenomen och det finns stöd och hjälp att få inom mödra- och förlossningsvården. Trots detta finns det fortfarande relativt lite forskning om olika insatser vid förlossningsrädsla. Det är därför inte möjligt att utifrån vetenskapliga studier få någon tydlig vägledning kring vilka insatser som bör erbjudas och hur dessa ska vara utformade.

FORSKNIN.jpg

Forskning av VR-film

För att nyutvecklade interventioner ska bli så användbara som möjligt, är det av största vikt att utvecklingen sker i nära samråd med de tänkta användarna. Om interventionen inte känns okej för de som ska använda den, spelar det egentligen ingen roll hur effektiv den är.

Av den anledningen har forskning varit anslutet till VR-filmen och den forskningsstudie som pågått har handlat om att ta fasta på hur användandet av VR-filmen ses av följande grupper

* förstföderskor utan förlossningsrädsla

* kvinnor med förlossningsrädsla

* hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med att ge stöd vid förlossningsrädsla

Mittuniversitet

Mittuniversitet har frågat hur dessa grupper ser på den potentiella nyttan med att använda VR, och hur de tycker att materialet bör utformas och användas. De första intervjuerna genomfördes innan förlossningen ägde rum och de senare intervjuerna genomfördes i samband med redigering och slutredigering. 

Den VR-film som nu kommer att visas är med andra ord direkt utvecklad med hjälp av forskning från Mittuniversitet och i sin tur från de kvinnor som fått tagit del av VR-materialet. 

student 2 kollr headset.heic
bottom of page