top of page

Bakgrund

Att föda barn är för många det största man är med om i livet. Därför vill de flesta vara så förberedda som det bara går. Mycket går att läsa, fråga och titta sig till innan. Men att genomleva en födsel innan den äger rum har varit omöjligt, fram till nu. 

VR, Virtual Reality, är inte bara stort i dataspelsbranschen utan växer alltmer inom terapin. På senare år har VR börjat användas för att träna på sociala färdigheter, som att exempelvis tala inför en grupp, hantera konflikter eller för att öva på strategier för känsloreglering. Även personer med olika slags rädslor som exempelvis spindelfobi eller höjdskräck, kan få se filmer med just det de är rädda för, och därigenom få exponeras för deras rädslor men i en virtuell värld.

GettyImages-1302984651_edited.jpg
IMG_4023.HEIC

Idé

Mot denna bakgrund föddes en idé om att skapa en förlossningsfilm i VR-format i syfte att förbereda sig inför sin egen födsel eller för att minska förlossningsrädsla.

En kamera fästes därför på en födande kvinnas panna och filmade hennes vaginala förlossning med en 360 graders vinkel. Centralt för idén var att filma från ansiktet så att perspektivet hela tiden blir från den födande kvinnans. På så sätt får den som tittar på filmen känslan av att man själv är den som föder. Förlossningen ägde rum på Karolinska Sjukhuset i Solna den 7/2 2023.

VR-kurs

Efter att förlossningen ägde rum har filmen redigerats med hjälp av forskning, och det finns nu en färdig VR-film att ta del av via VERA BIRTHs förlossningsförberedande profylax-kurs. Du och din partner eller stödperson, kommer få en helheltsbild av hur det kan vara att föda barn på sjukhus. Detta genom att kursledarna kommer varva teori och utbildning med VR-film och sammantaget kommer få information om:

 

* latensfasen
* när det är dags att åka in
* vad som händer vid ankomst till sjukhuset
* hur den aktiva fasen kan se ut
* vilka smärtlindringsmetoder som finns
* hur värkarbetet kan hanteras - verktyg och andningsteknik

* teamwork mellan den födande och stödpersonen
* krystfasen
* efterbörden och första tiden med bebis

Den här informationen ges av Ebba Lagercrantz Hedblad (barnmorska och den födande kvinnan på filmen) och Gudrun Abascal (barnmorska, författare, initiativtagare till BB Stockholm och BB Sophia), kombinerat med filmer från alla ovannämnda delar i VR-headset. Ni kommer alltså få praktisk information om hur en förlossning går till kombinerat med verktyg för att hantera värkarna. Här får ni allt det ni behöver inför att föda. Kunskap och förberedelse är a och o för en lyckad upplevelse!

IMG_7966 3.jpg
bottom of page