top of page

Projektet

Att föda barn är för många det största man är med om i livet. Därför tycks de flesta vilja vara så förberedda som det bara går. Mycket går att läsa, fråga och titta sig till innan. Men att genomleva en födsel innan den äger rum är förstås omöjligt. Att däremot uppleva en vaginal födsel i en virtuell värld är nu möjligt. 

 

VR, Virtual Reality, är inte bara stort i dataspelsbranschen utan växer alltmer inom terapin. Personer med olika slags rädslor som exempelvis spindelfobi eller höjdskräck, kan få se filmer med just det de är rädda för, och därigenom exponeras de för deras rädslor men i en virtuell värld. På senare år har VR även börjat användas för att träna på sociala färdigheter, som att exempelvis tala inför en grupp, hantera konflikter eller för att öva på strategier för känsloreglering.

 

Mot denna bakgrund föddes en idé hos en barnmorska om att skapa en förlossningsfilm i VR-format i syfte att förbereda sig inför sin egen födsel eller för att minska förlossningsrädsla. En kamera fästes därför på en födande kvinnas panna och filmade hennes förlossning med en 360 graders vinkel. Tanken är att de kvinnor som vill ska kunna få titta på förlossningsfilmen med VR-glasögon och på så sätt förbereda sig inför sin egen förlossning.

0.jpg
bottom of page