top of page

Samarbete med Mama Mia

Den sista datainsamlingen gjordes på en av Mama Mias barnmorskemottagningar i Stockholm. Där fick förstföderskor titta på VR-filmen och dela med sig av sin upplevelse genom båda kvantitativa- och kvalitativa intervjuer. 

Efter då redan ett påbörjat samarbete genom forskning fortsätter nu samarbetet mellan VERA BIRTH och Mama Mia vilket innebär att endast gravida som går på någon av Mama Mias barnmorskemottagningar är välkomna att tillsammans med sin partner/stödperson boka in sig på VERA BIRTHs Profylaxkurs. 

bottom of page